Professional Individual Basketball Training

The best in the game!

Play Video

Sport i fizička aktivnost imaju veoma važnu ulogu u razvoju svakog deteta. Pozitivni aspekti redovne fizičke aktivnosti uočavaju se kod fizičkog i mentalnog zdravlja kao i psihosocijalnog razvoja i iz tog razloga tim CGA se zalaže o svakom pojedincu, kako bi se u budućnosti stvorili kvalitetni ljudi i uz faktor sreće i profesionalni košarkaši.

Ne postoji termin za koji se može reći da je rano da se započne sa usvajanjem zdravih navika i edukacijom o važnosti fizičke aktivnosti. Studije pokazuju da većina dece koja se bave sportom i fizički su aktivna, zadržavaju zdrave navike i kasnije kad odrastu. Sport ima pozitivan učinak na razvoj osobenosti – deca koja se od malena bave nekom sportskom aktivnošću, već u ranoj životnoj dobi razvijaju radne navike i samodisciplinu.

Košarka ima pozitivnu ulogu i u emocionalnom razvoju deteta jer olakšava i proces njihove socijalizacije, a preventivno deluje I na prekomernu debljinu u detinjstvu, smanjuje anksioznost i stres. CGA uči decu kako pobedjivati ali I kako prihvatati poraz, uči ga fair-play-u u igri i u životu, razvija prijateljstvo.

Svet se nalazi pred novim izazovima kako očuvati i unaprediti zdravlje ljudi. U razvijenom svetu promenio se način života. Bolji životni standard nije iskorišćen za unapredjenje i poboljšanje zdravlja, te se nalazimo pred novim pandemijama nezaraznih bolesti kao što su debljina, bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest I mnoge druge bolesti.

CGA želi da živimo u civilizovanom društvu i društvu u kojem vladaju odgovornosti za budućnost naše dece, stoga se i trudimo i posvećujemo se omasovljenju košarke, jer to na kraju predstavlja korist za pojedinca i za društvo u celini.

CGA želi da podigne svest i deci i roditeljima o značaju fizičke aktivnosti, konkretno o košarci, kako bi sutra svi uživali u zajedničkom uspehu, jer se tokom treninga deca uče timskom radu, samodisciplini i pozitivnom pristupu životu.

Selekcija za vrhunska košarkaška dostignuća podrazumeva precizno definisane ciljeve, kriterijume, vremenske periode i načine realizacije. Identifikacija talenata je prvi korak u procesu planiranja, programiranja i realizacije selektivnih i trenažnih procesa, o kojima CGA strogo vodi računa. Kriterijumi selekcije su multidisciplinarno uslovljeni i moraju pokrivati kompletan antropološki prostor košarkaša. Za vrhunsku košarku su od presudnog značaja morfološka građa tela, genetska predisponiranost, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, specifične tehničko-taktičke sposobnosti, psihološko-sociološke karakteristike i kompleksne sposobnosti košarkaša, kao sinteza svih navedenih i dosta sreće. Složenost procesa identifikacije talenata i definisanja kriterijuma selekcije implikativno nameće potrebu za uključivanjem stručnjaka određenih profila koji su zaposleni u CGA, počev od košarkaških trenera, stručnjaka za fizičku, tehničku, taktičku pripremu, sve do nutricionista i psihologa.

U poslednjih 20-ak godina primetno je da se objavljuje sve veći broj naučnih radova rađenih na uzorku košarkaša. Rezultati ovakvih istraživanja uglavnom su vezani za određene fiziološke pokazatelje košarkaša u cilju profilisanja vrhunskih košarkaša, utvrđivanje specifičnosti po igračkim pozicijama ali i utvrđivanje potencijalnih pravaca razvoja košarkaške igre. Svi ovi segmenti istraživanja imaju direktnu primenu i na identifikaciju talenata. Tako, predviđanje razvoja košarke za direktnu posledicu ima i definisanje kriterijuma za odabir nadarene dece koja će igrati na vrhunskom nivou kada budućnost bude došla (za 10-15 godina). Pa, kako će izgledati košarka u budućnosti? Na osnovu nekih rezultata istraživanja i uzimajući u obzir stavove autoriteta iz sveta košarke, moguće je izneti neka predviđanja.

  • Najveće taktičke rezerve nalaze se u kontrolisanom tranzicionom napadu i odbrani
  • Košarkaš budućnosti mora brzo da procesira informacije (inteligencija).
  • Integracija brzog i kontrolisanog načina igre.
  • Porast intenziteta takmičarske aktivnosti

Na osnovu svega iznesenog može se napraviti kratka rekapitulacija odgovora na pitanje ko će se baviti košarkom u budućnosti? Očigledno, osobe koje imaju sledeće karakteristike:a) nadprosečne funkcionalne (aerobne i anaerobne) i motoričke sposobnosti (pre svega eksplozivna snaga); b) besprekornu tehničko-taktičku obučenost, i c) nadprosečne intelektualne sposobnosti. Sve sposobnosti koje su visoko genetski determinisane! S obzirom na ovu činjenicu, postaje jasno da je jedna od ključnih stvari u stvaranju budućih vrhunskih košarkaša njihova rana  identifikacija ili drugačije – identifikacija talenata!

Identiifikacija talenata predstavlja veoma značajnu problematiku savremene sportske nauke, a posebno je interesantna na našim prostorima iz više razloga. Prvo, primetan je smanjen broj igrača vrhunskog nivoa sa naših prostora. Drugo, u situaciji smanjenog broja dece koja se uključuju u košarkaški trenažni proces pojavljuje se izražena  potreba za kvalitetnijom selekcijom koja će uhvatiti što je moguće veći broj nadarene dece u košarkašku mrežu. Treće, porast broja košarkaša na svetskom nivou dovodi do sve ozbiljnije konkurencije  koja za direktnu posledicu ima potrebu odabira nadarenih dečaka i devojčica koji mogu da odgovore zahtevima savremene košarkaške igre na vrhunskom nivou. Sportska nauka danas predstavlja značajan segment kvalitetnog trenažnog procesa.

Tokom leta pomažemo našim seniorima iz raznih košarkaških liga i regiona, uz zajednički rad i obostranu želju da naredne sezone budu uspešniji u svim segmentima igre i na taj način da nastave svoj pozitivan doprinos u svojim klubovima za koje nastupaju. 

PLAN TRENINGA

Treninzi u CGA izvućiće maximum tvojih performansi i pomoći ti da budeš duplo bolji na terenu.

Tim trenera

Treninzi u CGA izvućiće maximum tvojih performansi i pomoći ti da budeš duplo bolji na terenu.

Nikola Ugrica

vlasnik CGA i košarkaški trener

Spremni za next level treninga?